Usługi magazynowe

Organizujemy magazynowanie towarów w magazynach krajowych, składach celnych i magazynach czasowego składowania.

Specjalizujemy się w przeładunkach i magazynowaniu

- artykułów spożywczych,

- mebli i wyrobów drewnianych,

- blachy stalowej,

- marmuru i granitu.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 

Strona główna | Transport drogowy | Transport morski | Transport lotniczy | Usługi magazynowe | Odprawy celne | Ładunki spożywcze
Copyrights © 2010 Savino Del Bene Poland.