Odprawy celne
Zdjęcie 1

Odprawy celne w Polsce

Oferujemy usługi naszej własnej Agencji Celnej – Savino Del Bene Poland – na terminalach kontenerowych w Gdyni i Gdańsku. Zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną oferując w imporcie odprawy celne przekazowe (procedura tranzytu) lub ostateczne (procedura dopuszczenia do obrotu) oraz odprawy ładunków w eksporcie z Polski.

Przedstawicielstwo fiskalne w portach europejskich

W związku z korzyściami finansowymi, jakie niesie naszym Klientom możliwość clenia importowanych towarów w portach europejskich, wyspecjalizowaliśmy się w dokonywaniu odpraw celnych na zasadzie przedstawicielstwa fiskalnego w Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie i Antwerpii.

W chwili dopuszczenia towaru do obrotu na terenie Unii

 

Europejskiej importer jest zobowiązany zapłacić jedynie wartość cła. Atrakcyjność tej formy dokonywania odprawy celnej związana jest z możliwością odroczenia w czasie rozliczenia podatku VAT.

Procedury uproszczone i odroczenie płatności VAT w Polsce

Savino Del Bene Poland Sp. z o.o. była jedną z pierwszych agencji celnych w Polsce, która otrzymała zgodę Izby Celnej w Gdyni na dokonywanie odpraw celnych ostatecznych w portach polskich - Gdynia (terminale kontenerowe: BCT/GCT) oraz Gdańsk (terminale kontenerowe: DCT/GTK) w procedurach uproszczonych z odroczonym terminem płatności należności podatkowych.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) możemy zaproponować dokonywanie odpraw celnych w ramach procedur uproszczonych z odroczonym terminem zapłaty podatku VAT. Daje to importerom sprowadzającym towary spoza Unii Europejskiej możliwość bezgotówkowego rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej w miesiącu następnym po sprowadzeniu towaru do Polski.

Strona główna | Transport drogowy | Transport morski | Transport lotniczy | Usługi magazynowe | Odprawy celne | Ładunki spożywcze
Copyrights © 2010 Savino Del Bene Poland.